Aa en Hunze maakt locatie van het begeerde cultuurcentrum Gieten bekend: het Dr. Nassau College (video)

Dr. Nassau College voorkeurslocatie voor Cultuurpodium Gieten

Gieten, 19 april 2023– De klankbordgroep ‘Cultuurpodium Gieten’ wijst de locatie van het Dr. Nassau College aan als voorkeurslocatie voor een nieuw Cultuurpodium in het dorp. Afgelopen tijd is er door veel mensen hard gewerkt aan dit voorlopige resultaat. Want al jaren bestaat de wens van verenigingen naar een geschikte huisvesting om samen te komen, te repeteren, op te treden of te vergaderen. Het college van burgemeester en wethouders onderschrijft deze keuze en vindt het belangrijk dat omwonenden hierover meepraten. Daarom is er binnenkort een inloopavond voor omwonenden.  

Vertrouwen in samenwerking

De Klankbordgroep ‘Cultuurpodium Gieten’ stuurde een brief naar het college van burgemeester en wethouders. Daarin spreken zij hun vertrouwen uit in een vruchtbare samenwerking met het Dr. Nassau College en kijken zij uit naar het verdere verloop. De klankbordgroep schrijft ook in deze brief: ‘de combinatie Cultuur en Onderwijs biedt volgens ons synergie mogelijkheden’. De klankbordgroep is vertegenwoordigd door leden van verschillende verenigingen namelijk: Popkoor Session, Gemengd Koor Gieten, Gieter Amateurfotografen (GiAF), Helmers en Molen Theater, Historische Vereniging, Toneelvereniging Eureka, Jeugdtheater Tikotaria en Dorpsbelangen Gieten e.o.

Duurzame oplossing

In 2021 is een enquête onder alle verenigingen gedaan en volgde een onderzoek naar geschikte locaties. In datzelfde jaar werd ook door de gemeenteraad de wens geuit om binnen het dorp te zoeken naar een toekomstbestendige en duurzame oplossing voor de huisvestingsproblematiek. Onder de werktitel ‘Cultuurpodium’ is de klankbordgroep samen met Bureau LindHorst en de gemeente aan de slag gegaan met een verdieping op het vraagstuk. Naar aanleiding van de gestelde doelen en kaders door de gemeenteraad werd een tweede fase van het onderzoek gestart en werden twee locaties aangedragen. Daarna werd een verdiepingsslag gedaan op zes verschillende thema’s: functionaliteit, samenwerking, duurzaamheid, beheersvormen, investeringskosten en exploitatiekosten. De locatie van het Dr. Nassau College komt hierbij als beste uit de bus.

Besluitvorming

Na de inloopavond voor omwonenden neemt het college een besluit over de locatie voor het Cultuurpodium Gieten. Het voorstel wordt vervolgens in een opiniërende en een  besluitvormende raadsvergadering besproken. Deze staan, onder voorbehoud van de uitkomsten van de inloopavond, gepland op 1 en 15 juni.

 

 

 

 

About Author