Waar de Vecht ons land binnenkomt..De Haandrik bij Gramsbergen (video)

Deze prachtige beelden zijn gemaakt door Gerjan Vree Egberts.

Veel water komt vanuit Duitsland deze kant op en zet menig stuk land onder water.

Volgens Waterschap De Vechtstromen is alles onder controle.


Persbericht van Waterschap de Vechtstromen.

In ons gebied is erg veel regen gevallen en er wordt bovendien veel neerslag afgevoerd vanuit Duitsland, via Dinkel, Regge en Vecht richting het IJsselmeer. De waterstanden op de Regge en Dinkel vlakken op het moment af of dalen zelfs licht. De Vecht bereikte vandaag een recordhoogte van 13,14 meter boven NAP. Dat is zeven centimeter hoger dan in 1998, het jaar waarin we enorme wateroverlast hadden in ons gebied. Het peil op de Vecht blijft nog geruime tijd hoog. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.
De Vecht
Momenteel heeft de Vecht bij De Haandrik een afvoer van circa 185 m3 per seconde. Volgens de huidige verwachting zal dit nog verder toenemen tot ongeveer 190 m3 per seconde later vandaag. De Vecht zit dus goed vol en gaat hier en daar ver buiten de oevers. Vandaag bereikt de Vecht een recordhoogte, sinds we daar metingen doen. De waterstand op de Vecht blijft nog een tijd hoog. Circa 45 vrijwillige dijkwachters inspecteerden vandaag de dijken langs de Vecht en het Afwateringskanaal. Dit is vanaf de grens met Duitsland tot net onder Ommen.
Bron: Waterschap De Vechtstromen

About Author