Grolloo laat zich bijpraten door MOJO over uitbreiding Holland International Blues Festival

Het Holland International Blues Festival is in Blues Village Grolloo uitgegroeid tot een vaste waarde bij
publiek en artiesten wereldwijd. Vele inwoners, vrijwilligers, agrariërs, ondernemers en de gemeente
maken het festival jaarlijks tot een groot succes. Daar zijn we trots op!
De komende periode gaan we een aantal stappen zetten om het HIBF ook in de toekomst succesvol te
kunnen blijven organiseren, met behoud van het huidige karakter. In deze brief informeren we u over de
ontwikkelingen. Daarbij nodigen we u graag uit voor de informatieavond op donderdag 19 oktober, de
inschrijving vindt u onderaan deze brief.
Op dit moment is er voor het festival, naast de evenementenvergunning die jaarlijks wordt aangevraagd,
een omgevingsvergunning van kracht. Deze zorgt ervoor dat het evenement op de huidige locatie mag
plaatsvinden. Binnen de omgevingsvergunning zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo mag het
evenement maximaal 14.000 bezoekers per dag ontvangen en kan het alleen plaatsvinden op een
donderdag, vrijdag en zaterdag in de maand juni. De omgevingsvergunning is eindig. Om ervoor te
zorgen dat het HIBF in de toekomst ook nog kan plaatsvinden, kiezen we ervoor een toevoeging te
vragen op het bestemmingsplan van de percelen die we gebruiken.
Door de bestemming ‘evenement’ en/of ‘parkeren’ toe te voegen aan de bestaande bestemmingen van
de percelen, wordt het mogelijk om jaarlijks eenmalig een evenement te organiseren, zonder dat
hiervoor een aparte omgevingsvergunning nodig is. De bestaande bestemmingen blijven hierbij van
kracht. Dit zorgt voor een langdurige zekerheid, die het mogelijk maakt om te investeren in het
evenement voor de lange termijn.
Binnen het bestemmingsplan wordt opnieuw een maximale vorm van het evenement vastgelegd. Hierin
is meer ruimte dan binnen de huidige omgevingsvergunning, om ervoor te zorgen dat het evenement
geleidelijk kan groeien en in de toekomst rendabel blijft. Ook geeft dit flexibiliteit om aan de wensen van
grote artiesten te kunnen (blijven) voldoen.

Uiteraard is het voor ons van groot belang dat het Holland International Blues Festival de goede relatiemet Grolloo voortzet voor de toekomst. Het festival is nauw verbonden met het dorp en de omgeving.
We evalueren het festival daarom jaarlijks met partners en met de gemeente, om ervoor te zorgen dat
de vorm van het evenement blijft passen met en binnen Grolloo.
Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging, mits het participatietraject goed verloopt. Met de informatie uit het
participatietraject en aanvullende onderzoeksresultaten wordt een ontwerp bestemmingsplan gemaakdat getoetst zal worden door de betrokken overheden. Het college en de gemeenteraad van Aa en
Hunze zullen vervolgens een definitief besluit nemen over de bestemmingsplanwijziging.

About Author