De voor- en nadelen van verzuimverzekeringen

De voor- en nadelen van verzuimverzekeringen

Bedrijven met werknemers lopen altijd een risico op het gebied van ziekteverzuim. Iedere werknemer kan wel eens ziek worden, van een griepje tot een gebroken been. De medewerker is dan een tijdje niet beschikbaar voor werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat dit om enkele dagen bij een griepje tot enkele weken bij bijvoorbeeld een gecompliceerde breuk. Maar u kunt ook te maken krijgen met ernstig zieke medewerkers, die lange tijd niet kunnen werken. Het kan dan nuttig zijn om een verzuimverzekering te overwegen.

Wat is de regelgeving omtrent het ziekteverzuim?

Hoe werkgevers én werknemers om moeten gaan bij langdurige ziekte, is wettelijk geregeld in de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is tot stand gebracht, om langdurige ziekte te bestrijden. Het belangrijkste kenmerk van deze wet, is dat de werkgever verantwoordelijk blijft voor loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren. De wet voorziet ook in een stappenplan voor zowel werkgevers als werknemers, om samen voor een goede re-integratie zorg te dragen. Naast het twee jaar lang doorbetalen van het salaris, komen namelijk ook de kosten voor re-integratie voor rekening van de werkgever.

Langdurige ziekte afdekken met verzuimverzekeringen

Langdurige zieken, dus werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, drukken financieel een zware stempel op uw bedrijf. U moet hen twee jaar lang doorbetalen, zonder dat u op hen hoeft te rekenen. Uiteraard is dit niet iets waar een werknemer om vraagt, die wil ook zo snel mogelijk beter worden. Daarom voorziet de wet ook in een re-integratie proces, maar ook dit komt voor rekening van de werkgever. Als werkgever kunt u zich door middel van verzuimverzekeringen indekken tegen langdurige ziekte van uw medewerkers. De kosten voor salarisdoorbetaling en re-integratie worden dan vergoed.

Wat zijn de voordelen van een verzuimverzekering?

U betaalt als werkgever uiteraard een bepaalde premie. De kosten van een langdurige zieke, kunnen soms wel oplopen tot € 250,- per dag. In dit geval leveren de betaalde premies dan ook echt geld op. U hoeft zich dan minder zorgen te maken over het feit dat een werknemer langdurige ziek wordt. De verzekering dekt niet alleen de loondoorbetaling, maar ook de extra kosten voor bijvoorbeeld de re-integratie.

Wat zijn de nadelen van een verzuimverzekering?

Als u een verzuimverzekering heeft afgesloten en er zijn geen langdurig zieken in uw organisatie, dan betaalt u toch hier toch voor. Het moment van afsluiten is belangrijk. Zijn er reeds langdurige zieken, dan is de verzekering niet voor hen van toepassing. Hier bent uzelf nog financieel verantwoordelijk voor. Het is misschien lastig om te bepalen of u wel of geen verzuimverzekering moet afsluiten. Voor bedrijven met veel medewerkers is het risico groter dan voor bedrijven met maar enkele medewerkers.

Vergelijk verzuimverzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzuimverzekeringen die u kunt afsluiten en bij diverse instanties. Het loont daarom zeker de moeite om verzuimverzekeringen te vergelijken op prijs en/of kwaliteit. Vergelijk bijvoorbeeld verzuimverzekeringen op hrnavigator.nl.

 

About Author