De wijk van de toekomst in Gieten-Oost vordert gestaag. (video)

Inmiddels is men begonnen met het bouwrijp maken van fase 2 van “De wijk van de toekomst” in Gieten-Oost Kerspelstraat – Holtwal – Dingspelstraat.

Bij fase 1 worden inmiddels de muren opgetrokken…

In de wijk staan 170 huurwoningen van Woningstichting De Volmacht en daarnaast gaat het nog om 200 koopwoningen.

About Author