5 handige tips bij een hoog ziekteverzuim (advertorial)

5 handige tips bij een hoog ziekteverzuim

Door de economische opleving na de coronacrisis ontstond er vorig jaar al snel een personeelstekort. Waar hiervan in eerste instantie in het westen van het land sprake was, spreidde dit zich langzaam maar zeker ook uit naar de noordelijk gelegen provincies waaronder Drenthe. Het personeelstekort heeft twee oorzaken. Allereerst zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. Daarnaast is er echter ook sprake van een hoog ziekteverzuim. Wat kunnen bedrijven doen bij een hoog ziekteverzuim?

1.     Sluit een verzuimverzekering af

Allereerst is het verstandig een verzuimverzekering af te sluiten. Hiermee kunnen bedrijven de financiële gevolgen afdekken van ziekteverzuim. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat ze een zieke medewerker twee jaar lang moeten doorbetalen, en het extra geld dat het inhuren van vervanging kost. Verzekeraars hebben daarnaast belang bij een laag ziekteverzuim, en bieden allerlei informatie aan ter preventie van ziekteverzuim.

2.     Zorg voor een gezonde en veilige werkplek

Verder is het niet alleen in het eigenbelang van bedrijven, maar zelfs wettelijk verplicht, een gezonde en veilige werkplek te bieden. Laat dus regelmatig een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitvoeren om de risico’s in te schatten, en zoveel mogelijk te beperken. Denk verder ook aan ergonomische werkplekken, gezonde voeding (groenten en fruit) voor de lunch of als tussendoortje en motiveer medewerkers ook tijdens de werktijd regelmatig te bewegen.

3.     Voorkom een te hoge werkdruk

Momenteel is er binnen veel bedrijven sprake van uitval, en kan vervanging moeilijk geregeld worden. Medewerkers lopen daardoor meer kans op overbelasting en stress. Werkgevers dienen hierbij goed in de gaten te houden of werkzaamheden nog wel uitgevoerd kunnen worden binnen de beschikbare tijd. Niet iedere medewerker zal immers zelf aan de bel trekken bij een te hoge werkdruk. Werkt iemand structureel over? Dan kan dit leiden tot een burn-out, en langdurig zieke medewerkers dienen bedrijven momenteel helemaal te voorkomen.

4.     Zorg voor een fijne sfeer op de werkvloer

Medewerkers die het naar hun zin hebben, voelen zich gezonder. Bovendien leveren ze ook betere prestaties. De algemene sfeer is daarom van grote invloed op het ziekteverzuim. Hoewel zeker niet iedere werkomgeving of functie zich leent voor gezelligheid, moet een bedrijf proberen het leuk te houden. Werk onder meer met een actief pestprotocol, geef mensen de mogelijkheid korte onderbrekingen te houden en zorg met humor voor een vrolijke noot.

5.     Stuur op snelle re-integratie

Ziekteverzuim is nooit helemaal te voorkomen. Tot slot is daarom re-integratie van groot belang. Informeer regelmatig naar de situatie bij de zieke medewerker, en houdt hem of haar betrokken bij het arbeidsproces en de werkvloer. Door samen met de Arbodienst of bedrijfsarts te kijken hoe de medewerker kan re-integreren, verkleinen bedrijven de kans op een geval van langdurig ziekteverzuim.

Zoals gezegd kan het altijd voorkomen dat een medewerker eens ziek wordt. Met bovenstaande tips verkleint een bedrijf echter wel de kans erop, de kans dat het ontwikkelt in een langdurige afwezigheid en zijn de financiële risico’s afgedekt.

Bron: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/kantoor-bedrijf-binnen-koffiekop-6592687/

Share: